Politica GDPR

Procedura de utilizare a datelor personale

 

Va informam despre politica de utilizare a datelor personale de catre AVANTA FINANCIAL IFN, pentru a va ajuta sa intelegeti modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de catre AVANTA FINANCIAL IFN, in calitate de operator sau de persoana imputernicita, in conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, precum si a legislatiei secundare in materie, pe care le utilizeaza in desfasurarea activitatii curente si in indeplinirea obiectului de activitate.

 

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca, in calitate de operator suntem responsabili pentru a decide modalitatea in care detinem si prelucram datele personale si, in conformitate cu legile privind protectia datelor cu caracter personal, suntem obligati sa va comunicam prezenta Politica de utilizare a datelor personale.

 

AVANTA FINANCIAL IFN prelucreaza datele personale furnizate si/sau solicitate pentru a ajuta clientii in accesarea de servicii si produse de creditare oferite de catre institutii de credit si institutii financiare nebancare, inclusiv pentru verificarea de catre institutiile de credit cu care colaboreaza a documentelor necesare pentru evaluarea bonitatii clientilor.

 

Va rugam sa aveti in vedere ca (i) datele cu caracter personal reprezinta informatiile care identifica o persoana fizica sau care o fac cel putin identificabila si (ii) prelucrarea datelor cu caracter personal, reprezinta orice operatiune asupra datelor cu caracter personal, cum ar fi colectarea, vizualizarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea stergerea sau distrugerea.

 

Website-ul AVANTA FINANCIAL IFN si confidentialitatea datelor

 

AVANTA FINANCIAL IFN respecta confidentialitatea vizitatorilor site-ului www.avanta-financial.ro, precum si a persoanelor ale caror date le prelucreaza si protejeaza informatiile privitoare la persoane identificabile („date cu caracter personal”) care sunt furnizate in legatura cu site-ul.

 

In momentul in care vizitati si navigati pe site-ul www.adwisers.ro sau când comunicati cu AVANTA FINANCIAL IFN prin intermediul site-lui, AVANTA FINANCIAL IFN inregistreaza numai informatiile pe care dumneavoastra ni le oferiti in mod voluntar.

 

In ceea ce priveste fiecare vizita pe site-ul AVANTA FINANCIAL IFN, vom colecta automat urmatoarele informatii:

 • informatii tehnice: tipul si versiunea browserului, tipurile si versiunile de plug-in de browser, sistemul de operare si platforma
 • informatii despre vizita dumneavoastra din cookie-uri si nu numai, prin si de pe site-ul nostru (inclusiv data si ora, paginile pe care le-ati vizualizat, timpul de raspuns al paginii, erorile de descarcare, durata vizitelor la anumite pagini, clicuri)

 

Site-ul AVANTA FINANCIAL IFNS utilizeaza cookie-uri, insa aveti dreptul de a refuza cookie-urile, daca doriti. Pentru a face acest lucru, va trebui sa ajustati setarile browserului. Pentru informatii detaliate despre tipurile de cookie pe care le folosim si despre scopurile pentru care le folosim, precum si despre utilizarea de catre terti a cookie-urilor si despre informatiile privind blocarea sau refuzarea cookie-urilor, consultati Declaratia cu privire la cookie-uri.

 

Site-ul www.avanta-financial.ro poate include link-uri catre alte website-uri asupra carora AVANTA FINANCIAL IFN nu are niciun control. AVANTA FINANCIAL IFN nu este responsabila de politicile privind confidentialitatea sau de practicile cu privire la datele cu caracter personal a altor website-uri. In situatia in care accesati aceste website-uri prin intermediul site-ului nostru, va rugam sa consultati politicile de confidentialitate ale acestor site-uri pentru a putea intelege in ce mod colecteaza, utilizeaza si comunica informatiile dumneavoastra.

 

Informatiile pe care le prelucram

 

Datele cu caracter personal furnizate de catre Dumneavoastra (nume, prenume, adresa de email, locatie) pot sta la baza studiilor realizate de AVANTA FINANCIAL IFN, inclusiv cu privire la comportamentul general al persoanelor care au accesat site-ul AVANTA FINANCIAL IFN (numarul de vizite, timp mediu petrecut, pagini vizitate, precum si alte statistici generale referitoare la vizitatori), dar si pentru contactarea dumneavoastra in vederea stabilirii unei relatii de colaborare.

 

In cazul in care persoanele vizate refuza sa furnizeze anumite categorii de date cu caracter personal sau isi exercita drepturile de stergere, restrictionare, opozitie, in conditiile prevazute de lege, este posibil ca AVANTA FINANCIAL IFN sa nu poata indeplini scopurile de prelucrare prezentate in prezenta Politica de utilizare a datelor cu caracter personal.

 

Temeiurile prelucrarii

 

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de catre ADWISERS in baza urmatoarelor temeiuri legale: indeplinirea obligatiilor legale si contractuale ale ADWISERS sau indeplinirea intereselor legitime ale ADWISERS in contextul realizarii obiectului sau de activitate.

 

In masura in care este necesar, in conditiile legii, ADWISERS va solicita consimtamantul persoanelor vizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. In aceasta situatie, consimtamântul exprimat de persoanele vizate poate fi retras in orice moment, fara a afecta legalitatea activitatilor de prelucrare efectuate inaintea retragerii.

 

Persoane vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal

 

AVANTA FINANCIAL IFN prelucreaza datele cu caracter personal ale urmatoarelor categorii de persoane fizice/juridice: angajati, candidati in vederea angajarii, intermediari, clienti si potentiali clienti persoane fizice, persoane juridice, membrii de familie ai clientilor, reprezentanti legali ai clientilor persoane juridice, beneficiari reali ai clientilor persoane fizice/juride, persoane fizice/juridice implicate in activitatea partenerilor contractuali ai AVANTA FINANCIAL IFN, persoane fizice imputernicite de catre clienti, prestatori de servicii persoane fizice/juridice, terti garanti persoane fizice/juride, evaluatori externi pentru bunurile detinute de proprietari persoane fizice/juridice si/sau reprezentantii legali ai proprietarilor persoane juridice, brokeri de asigurari.

 

Cum utilizam si comunicam datele cu caracter personal procesate de catre AVANTA FINANCIAL IFN

 

Datele cu caracter personal pe care le colectam sunt prelucrate pentru indeplinirea urmatoarelor scopuri: (i) executarea contractelor incheiate de Dumneavoastra cu AVANTA FINANCIAL IFN, precum si pentru derularea oricaror raporturi juridice stabilite intre AVANTA FINANCIAL IFN si Dumneavoastra, (ii) prevenirea fraudelor, (iii) contactarea de catre un broker AVANTA FINANCIAL IFN in vederea oferirii de informatii detaliate despre serviciile oferite de AVANTA FINANCIAL IFN si serviciile/produsele de creditare oferite de institutii de credit, (iv) scopuri de marketing direct, publicitate prin intermedierea/promovarea celor mai potrivite produse si servicii pentru nevoile dumneavoastra  prin realizarea unui profil, (v) scopuri de marketing simplu, efectuarea de sondaje cu privire la activitatea AVANTA FINANCIAL IFN si a tertilor parteneri contractuali, (vi) evaluarea eligibilitatii clientilor si potentialilor clienti ai institutiilor de credit in vederea acordarii de catre acestea a unor produse si servicii bancare standard sau personalizate, (vii) consultarea informatiilor inregistrate pe numele clientilor/potentialilor clienti in baza de date a Biroului de Credit de catre oricare participant la Sistemul Biroului de Credit, la solicitarea institutiilor de credit in vederea transmiterii ofertelor de finantare, (viii) pastrarea si arhivarea documentatiei contractuale si/sau ale altor documente ce contin date cu caracter personal, (ix) audit intern/extern, (xi) constatarea, exercitarea sau apararea unor drepturi ale AVANTA FINANCIAL IFN in instanta, precum si constituirea de probe in acest sens.

 

Destinatarii datelor cu caracter personal

 

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, AVANTA FINANCIAL IFN poate sa dezvaluie anumite categorii de date cu caracter personal catre urmatoarele categorii de destinatari: persoana vizata si/sau reprezentantii sai legali, reprezentantii AVANTA FINANCIAL IFN, furnizorii de servicii ai AVANTA FINANCIAL IFN, societati afiliate AVANTA FINANCIAL IFN, autoritati judecatoresti sau alte autoritati publice de orice tip, institutii de credit, birouri de credit, societati de asigurare si reasigurare, agentii imobiliare, evaluatori, alti parteneri contractuali si/sau imputerniciti ai AVANTA FINANCIAL IFN.

 

Transferul datelor cu caracter personal

 

In vederea indeplinirii scopurilor mai sus-mentionate este posibil transferul de catre AVANTA FINANCIAL IFN a anumitor sau a tuturor categoriilor de date cu caracter personal in afara Romaniei, in state din cadrul UE. In situatia in care transferul datelor are loc catre state terte, AVANTA FINANCIAL IFN isi va intemeia transferul datelor cu caracter personal pe baza clauzelor contractuale standard adoptate la nivelul Comisiei Europene pentru a asigura mentinerea standardelor de securitate aplicabile in materie, conform dispozitiile legale. Totodata, in masura in care este necesar, in conditiile prevazute de lege, AVANTA FINANCIAL IFN va solicita consimtamântul dumneavoastra cu privire la transferul datelor cu caracter personal catre state terte.

 

Durata prelucrarii datelor

 

In vederea realizarii scopurilor de prelucrare mentionate, AVANTA FINANCIAL IFN va prelucra datele cu caracter personal pe durata executarii relatiilor contractuale, precum si ulterior incetarii contractelor, in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare la dispozitiile legale cu privire la arhivare.

 

Drepturile persoanei vizate

 

Persoanele vizate beneficiaza, in conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal de urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care se considera necesar.

 

Persoanele vizate isi pot exercita dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opozitie si dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate prin transmiterea catre AVANTA FINANCIAL IFN, a unei cereri scrise (in format letric/electronic prin email), insotita de o copie lizibila a actului de identitate al semnatarului.

 

Este posibil sa fie nevoie sa solicitam informatii specifice de la dumneavoastra pentru a ne ajuta sa va confirmam identitatea si sa va asiguram dreptul de a va accesa datele dumneavoastra personale (sau de a va exercita oricare dintre celelalte drepturi ale dumneavoastra). Aceasta este o masura de securitate pentru a se asigura ca datele cu caracter personal nu sunt divulgate niciunei persoane care nu are dreptul sa o primeasca. De asemenea, va putem contacta pentru a va solicita informatii suplimentare in legatura cu solicitarea dumneavoastra de a accelera raspunsul nostru.

 

Incercam sa raspundem tuturor solicitarilor legitime in decurs de o luna. Ocazional, poate sa dureze mai mult de o luna daca solicitarea dumneavoastra este deosebit de complexa sau ati facut mai multe solicitari. In acest caz, va vom anunta si va vom tine informati cu privire la stadiul solicitarilor.

 

Va informam totodata ca puteti sa ne solicitati sa va transmitem mesaje de marketing in orice moment, urmând link-urile de renuntare la orice mesaj de marketing trimis catre dumneavoastra sau sa ne contactati la adresa de email office@avanta-financial.ro in orice moment.

 

Modificarile aduse acestei Politici de utilizare a datelor personale

 

In situatia in care Politica de Utilizare a Datelor Personale se va modifica, AVANTA FINANCIAL IFN va publica pe aceasta pagina o versiune actualizata a politicii. Prin consultarea frecventa a acestui site puteti sa va asigurati ca aveti cunostinta permanent despre activitatile de prelucrare intreprinse de AVANTA FINANCIAL IFN.

 

Pentru mai multe detalii cu privire la (i) activitatile de prelucrare efectuate de catre AVANTA FINANCIAL IFN, (ii) drepturile existente in contextul prelucrarii datelor sau (iii) prezenta Politica de utilizare a datelor personale, se poate adresa o cerere in format letric/electronic prin email catre office@avanta-financial.ro.

DE CE SĂ LUCREZI CU NOI?

Pentru că știm că afacerea ta nu e doar o afacere, e proiectul tău de suflet. În plus, suntem aici să îți sprijinim ideea și să îți oferim suportul necesar.


Transparență

La AVANTA ești tratat cu onestitate și transparență. Afli din start dacă întrunești condițiile de creditare și toate costurile sunt discutate de la început.

Consultanță

Ideea ta merită analizată și de specialiștii noștri. Primești un plan de finanțare fezabil pe care să îl poți susține.

Înțelegere

Înainte de business suntem oameni și înțelegem că există lucruri neprevăzute care pot apărea. Suntem deschiși și căutăm mereu soluții în avantajul tău.

CONTACTEAZĂ-NE RAPID
  Destinatie credit

  Garantie

  CALCULATOR DE RATE

  Selectezi tipul de credit dorit, rata de dobândă și perioada împrumutului. Poți afla acum valoarea estimativă a ratei cu ajutorul calculatorului nostru.

  Calculează rata